Religie w chmurze


Podczas zajęć religii jednym z zadań było przeczytanie tekstu w języku angielskim (http://www.religionforliving.com/) i  wypisanie określeń związanych z wybraną religią. Wyrazy zostały wypisane w programie http://www.tagxedo.com/
 Program ten pozwala na tworzenie chmury wyrazów, gdzie największe wyrazy są najważniejsze. Korzystanie z chmury wyrazów jest świetnym sposobem na podsumowanie pracy na lekcji, bądź powtórzenie wiadomości z działu.opr. Katarzyna Kołodziejczuk

Prezentacja 18 czerwca

Poniższy link odsyła do prezentacji "Dobrej Praktyki" przygotowanej na seminarium 18 czerwca
https://drive.google.com/open?id=1dOzuBVpqXS5sLy6jPLEJev3L4abdupKX

Metoda stacji z kodami QR

Jak powtarzać przed sprawdzianem inaczej?
Często na lekcji powtórzeniowej stosuję metodę stacji, w tym roku jednak dodałam do tego kody QR
Jak pracuję?
1. Dzielę klasę na małe grupy (3 osoby) w każdej musi być ktoś kto ma telefon oraz aplikację z kodami QR
2. Każda grupa dostaje mapę ze stanowiskami.
3.Na każdym  stanowisku znajduje się kod QR. Uczniowie skanują kod, rozwiązuja zadanie na otrzymanej kartce.
4. Która grupa odnajdzie wszystkie kody i rozwiąże zadania wygrywa. Można ocenić pracę wszystkich uczniów.
Uwaga:
Uczniowie mogą wybrać, czy zbierają najpierw kody, a potem rozwiązują. Czy wykonują zadanie od stacjii do stacji.

Worksheet - useful, creative and inspirating tool

Worksheet - useful, creative and inspirating tool

a good practice 
by Karolina Szurek

During my mobilities, as weel and in my school practice, I've found that worksheets - however frequently used - are often underestimated as a useful and creative tool. In schools most often they are just copies from some work books or - even worse - "patchwork" of some exercises.
On the oposite - while vistiting Cite de l'Espace, National Space Centre or Assen Archieve I saw some impresive, most inspiring worksheets. 
In my experience I have experimented with variuos types of worksheets and I discovered some rules which I improving my teaching.

 • The worksheet has to have a goode template. A title, subtitles, numbers of exercises. 
 • It should fit well A4 sheet (double-sided). If more pages are needed they have to be numbered.

We have to do everything to make the worksheet friendly for our dislectic weaker pupils. Whle for the brightes ones the font doesn't matter - for special needs it's very often most important. So:
 • - The best fonts are Cambria or BookAntiqua (sherif). Do not use Calibri or Arial.
 • - For children from 8 to 12 use font size 13-14, for older studnets (13-16) 11 or 12 will make. Never use smaller!
 • - Make sure that you provide exercises of variuos level of difficulty.
 • - Use simple language and short words
 • - Use drawing, filling, connecting, coloring 
Plan as many as possible open and creative exercises. Give room for creativity.

Use the same template for many years. You will find that pupils will improve!


Ewaluacja na lekcjach -Menti.com - uczniowie podsumowują przedmiot "Kraina multimediów"

Ewaluacja zajęć artytsycznych.

Uczniowie podsumowują przedmiot "Kraina multimediów".

"nie bójmy się pytać uczniów o ocenę naszej pracy, bo dzięki tej ocenie możemy ulepszyć swój warsztat"
Karolina Szurek, nauczycielka zajęć artystycznych

W klasach 3e, 3f i 3b przez cztery semestry ciągu trzech lat ich nauki w gimnazjum prowadziłam autorską innowacje "Kraina multimediów", w której wykorzystywałam wiele umiejętności nabytych w czasie mobilności. Wykorzystałam też narzędzia i założenia typowe dla projektów eTwinning, co pozwoliło mi zintegrować jeden projekt z programem nauczania.
Program innowacji można poznać na stronie https://erasmusgim81.blogspot.com/p/plany.html:

Postanowiłam, jak co roku, przeprowadzić ankietę ewaluacyjną i spytać uczniów o dwa ważne zagadnienia: ich odbiór systemu oceniania oraz o to czego się nauczyli.

Tym razem zamiast na kartkach przeprowadziłam ankiety w narzędziu Mentimeter, które poznałam w czasie warsztatów Future Classroom Lab w Brukseli. Uczniowie są już tak wdrożeni do używania smartfonów i narzędzi online, że odebrali to jako naturalne. Nie wszyscy jednak zdecydowali się udzielić odpowiedzi.
Ankieta była anonimowa i niestety część uczniów potraktowała to jako okazję do wygłupu. Jednak ogólnie wyniki ankiety pokrywały się z moimi oczekiwaniami, a odpowiedzi niepoważne stanowiły margines.

Główny cel innowacji - nauczenie uczniów współdziałania - został osiągnięty. Podobnie stało się z kreatywnością, która była dla mnie priorytetem. Uczniowie nabyli też umiejętności związane z technologią a zwłaszcza z robieniem filmików. Część uczniów stwierdziła, że nie nauczyła się niczego. Niekoniecznie jest to prawda, ponieważ nastolatkowie często nie dostrzegają rzeczy, których nauczyli się mimowolnie. Jako nauczyciel muszę więc następny rocznik uczulić na umiejętności miękkie i ich wagę oraz stworzyć nowe wyzwania dla uczniów, którzy faktycznie odbierają zadania jako nic nie wnoszące (np. uczniów bardzo kreatywnych i bardzo sprawnych w TIK).
Nie wszyscy uczniowie dostrzegli, że jedną z nabywanych umiejętności było organizowanie swojej pracy. Karty pracy, które regularnie wypełniali, i które uważali za nudne i rutynowe, wpoiły im właściwą dla pracy metodą projektu kolejność działań, nauczyli się tez dokumentować i ewaluować swoją pracę. Cieszę się , że część z nich umiała to dostrzec.
wirtualna książeczka

Flipsnack

Karolina Szurek


Przedstawiam proste narzędzie, w którym stworzymy wirtualną książeczkę.
Jest bardzo przydatne gdy na przykład materiały, którymi dysponujemy, są w fromie skanów, PDF albo w postaci różnych plików.
Oczywiście jest też przydatna kiedy chcemy zaprezentować online coś, co ma postać autentycznej papierowej książeczki czy broszury.
Przyda się też do nadania amatorsko tworzonym opowiadaniom, reportażom, kronikom pozorów nobliwego albumu.
Zasoby szablonów i darmowej grafiki pomogą ładnie pokazać nawet skromną treść.

W obsłudze bardzo przypomina Canvę, logowanie jest łatwe i darmowe.

Poniżej prezentuję przykład prezentacji prawdziwej papierowej broszury do wirtualnej książeczki.


Przygotowanie międzykulturowe: TED warty obejrzenia!

W czasie Seminarium "Quality matters!" prezentowany był wykład TED, który może byc cennym materiałem do przygotowania międzykulturowego. Dbając o jakość mobilności nie możemy pomijac tego bardzo ważnego aspektu, równiez w pracy z uczniami i przygotowywaniem ich do międzynarodowych projektów musimy budować ich świadomość i kształtować spostrzeganie wielości kultur.

Quality matters!

Scavanger hunt- educational location based game

Scavanger hunt in school education

Karolina Szurek 

During my Erasmus+ mobilities (Assen, Lisbon) and the course in Brussels I have learned about methods and tools used in out of classroom education. Theses methods I have included in my practice as a school teacher and as a museum educaton in Chopin Birthplace Zelazowa Wola).
I developed a particular type of locacion based game (Polish: gra terenowa) with elements of LARP and scavanger.
fot. Małgorzata Kazur, Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaInstructions:

To prepare a scavanger hunt you have to define:

 • a defined, safe, closed location
 • how many teachers or animators you can engage
 • what is the subject of the game
 • what will the participants have to collect (points, items)
 • into how many teams the group will be split
 • the skills and capabilities of the group (physical, technological, educational)

To be prepared:

 • maps of the site with the spots marked
 • items and gadgets to be placed in the spots
 • printed instructions for each group, with tasks for every spot
 • scoring system
From my experience the optimal number of teams is 4 and the optimal number of players in each group is from 3 to 8.
It is important to make the game dynamic and diversified. If you are the only educator or educators are few I suggest using smartphones by the team. I recommend the following types of tasks:

Video.
The  players have to perform a task in a defined location (a dance, a pantomime, measuring or observing something). One pupils films the task with his smartphone camera. In the nearest spot supported by an animator the pupils shows the video. This kind of task enables us to include an element of physical activity.

Photo

We may place sheets, labels or tables with tasks, also instruments, gadgets etc. Instead if taking them the pupils can make a photo. For exaple to place some items in a proper order, to write something. At the end of the game the photos are checked by the animator.

QR codes
Znalezione obrazy dla zapytania QR Droid Code Scanner (Polski)QR codes placed in spots (like trees, benches) enable us to use online materials (YT, websites). In my game after scanning the code pupils had to watch the video of a pianist performing Chopin's music. The task was to memorize the pianist's name and to imitate his performance in a pantomime.

We may also make ourselves a video or ask a colleague to record something: a puzzle, a performance, a lecture. We may also include characters via videos and QR codes.

Timer (alarm clock)

An ordinary kitchen timer helps to add some dynamics and speed to the game. We set the timer for 8-10 minutes and give it to the team . If they perform two tasks in that time they  skip the next task or get additional points.

Text based puzzles

This method is useful when the subject of the game is literature, bothanics or history. We give the participants a text to read where some letters are missing . They have to guess the letters and make a word.

Conclusion.

The benefits of this teaching style are:

- the possibility of spending the time with pupils out of doors
- students are active and make research 
- usinge the strenghts of teenagers: teamwork, using smartphones
- competition
- using an attractive location 

Disadvantages:

- the preparation takes a lot of tie
- many factors are to be foreseenWarsztaty "uczniowie dla uczniów" po angielsku

Warsztaty "uczniowie dla uczniów" prowadzone w języku angielskim.

opis: Karolina Szurek

W czasie mobilności poświęconych Zintegrowanemu Nauczaniu Językowo Przedmiotowemu koordynatorki projektu B.D.U.N. wymieniały się doświadczeniami związanymi z peer education czyli zajęciom prowadzonym przez uczniów dla uczniów.

Aby przygotować uczniów do takich warsztatów należy określić z nimi temat i metody, zapewnić dogodne warunki realizacji. Najczęściej korzystamy z prezentacji Powerpoint, gier przygotowanych w Learning Apps i Kahoot.

Warsztaty "uczniowie dla uczniów" organizujemy poświęcając na to kilka godzin lekcyjnych, w czasie których uczniowie wraz z opiekunami przemieszczają się w ustalonym porządku pomiędzy salami.

Przygotowanie:
spis sal i lokalizacji
spis klas i wyznaczenie opiekunów
spis warsztatów i przydzielenie ich do poszczególnych sal.

Opiekunowie przygotowują uczniów do przeprowadzenia zajęć przede wszystkim pod względem merytorycznym.


Nowoczesne technologie na lekcjach wfu

Nowoczesne technologie na lekcjach wfu
Choć trudno wyobrazić sobie, jak tu można wykorzystać nowoczesne technologie na lekcjach wfu, ja wraz Agnieszką Sławińską staramy się iść z duchem czasu i wplątywać w zajęcia elementy  z użyciem internetu czy też aplikacji na telefonie. Przykładem może być wykorzystanie aplikacji Endomondo w wyznaczaniu lub zmierzeniu trasy biegu. Uczniowie, za pomocą tej aplikacji, mogli dokładnie zmierzyć dystans jaki przebiegli w czasie lekcji. Dodatkowym plusem była możliwość sprawdzenia, ile kalorii spaliło się w czasie biegu, co spodobało się najbardziej dziewczynom :P.
Kolejnym sposobem wykorzystania nowych technologi jest użycie strony internetowej youtube.com.
Kiedy z jakiś przyczyn nie możemy poprowadzić zajęć na sali gimnastycznej i musimy skorzystać z sal klasowych, wykorzystujemy sytuację by w sposób praktyczny przekazać wiedzę.  Takim przykładem była lekcja Agnieszki Sławińskiej, na której Agnieszka opowiedziała o biegach sztafetowych. Oprócz prezentacji i opisu, użyła strony  youtube.com, by pokazać, jak wygląda prawidłowe przekazanie pałeczki w biegu sztafetowym, na przykładnie filmików z Igrzysk czy też  Mistrzostw Świata w Lekkie Atletyce.
Na lekcjach używamy także telefonów, dzięki którym możemy nagrać film w zwolnionym tempie. To fajna metoda by pokazać uczniowi, w którym momencie ćwiczenia popełnia błędy.
Znalezione obrazy dla zapytania youtubeZnalezione obrazy dla zapytania endomondo

                                  

How to create an eTwinning project schedule?

How to create an eTwinning project schedule?


After 6 years and over 21 eTwinning projects I am often asked by the beginners how to start a project.
Here is my "good practice" I'd like to share with you. Of course it is not the only way to start a good project.... but I hope you'll find it helpful :)


1. When I start the project I usually exchange emails with the partner to write the draft schedule. Then I recruit the students and register the project. Since the project is registered we use the teachers bulletin to communicate (or twin-mail). I post on Twinspace a video about our school and a general welcome.

2. I give the students the schedule and post it on Twinspace. Usually I write an agreement for me and my students where the rules are given: what I am declaring as the teacher (read their messages, give them marks, remove "lazy" students from the project). I have a meeting with the group (usually I work off-class, with volounteers, but sometimes during regular lessons). All students have to sign the agreement as well as the teachers involved. They are obliged to make all the Tasks form the schedule on time.

3. I create accounts for my students and print and give them their logins and passwords (I use "download invited students" for that). Very often they have problems with logging in and in 90% cases it is bad typing or misspelling the login or password... On the first meeting I help them to log in and find main functions of Twinspace.

4. "Meet and greet" is the first task and I use Padlet or Lino-it  for that. It's nice and simple: everyone posts a picture (or avatar) . In the same time I create a forum about "what do we expect at the beginning" . Sometimes students make also a presentation about school.

5. Task 2 is working in international teams. To create the teams I give studnets topic to choose (or I choose for them). I create a Twinspace Page for every topic and make it editable by the students. 2 students from each country work on the page and add content. A good methode of work is also creating a google presetation editable by everyone and give each student one slide.

6. Task 3 may be making some practical exercises or activities in national teams.

7. Task 4 may be making presetations from task 3, the best way is to record  very short videos

8. Task 5 would be collecting all the results, for example in one presentation or in a game (khaoot, learning apps)

9. Good bye: a forum about "what have we learnt from this project" or " what did we like and dislike". We can also record our students saying that (instead of writing)

That is a general schedule. But for every project the schedule may be different. Project that last for 6 moths would have much more steps, a lot of meetings etc. But the 4-6 weeks projects have the best dynamics. In other case it is often difficult to motivate students and to have all partners active. A way to activate all students is to create short and easy exercises every week (like making logo,  playing games or polls)

What I like about eTwinnig is using web tools and learning from each other. Teachers propose tools for every task. Tools have to be safe and easy for students. I often create step-by step instructions for  pupils. You may find some of them on this blog.

Dokumenty google jako narzędzie dla "odwróconej lekcji"

Dokumenty google jako narzędzie dla "odwróconej lekcji"

Karolina Szurek

Dokumenty google są najpowszechniejszym rodzajem dokumentów udostępnianych online. Nadają się znakomicie do współpracy. Moja praktyka z wykorzystaniem ich obejmuje:
-tworzenie prezentacji udostępnianej grupie uczniów, gdzie każdy uczeń opracowuje jeden slajd na dany temat
-tworzenie rysunku (mapy myśli) pełniącego rolę wirtualnej mapy talentów: uczniowie wpisują obszary swoich zainteresowań
-tworzenie arkusza gromadzącego dane uczestników projektu
-udostępnianie uczniom kart pracy (zamiast xerowania)