Warsztaty "uczniowie dla uczniów" po angielsku

Warsztaty "uczniowie dla uczniów" prowadzone w języku angielskim.

opis: Karolina Szurek

W czasie mobilności poświęconych Zintegrowanemu Nauczaniu Językowo Przedmiotowemu koordynatorki projektu B.D.U.N. wymieniały się doświadczeniami związanymi z peer education czyli zajęciom prowadzonym przez uczniów dla uczniów.

Aby przygotować uczniów do takich warsztatów należy określić z nimi temat i metody, zapewnić dogodne warunki realizacji. Najczęściej korzystamy z prezentacji Powerpoint, gier przygotowanych w Learning Apps i Kahoot.

Warsztaty "uczniowie dla uczniów" organizujemy poświęcając na to kilka godzin lekcyjnych, w czasie których uczniowie wraz z opiekunami przemieszczają się w ustalonym porządku pomiędzy salami.

Przygotowanie:
spis sal i lokalizacji
spis klas i wyznaczenie opiekunów
spis warsztatów i przydzielenie ich do poszczególnych sal.

Opiekunowie przygotowują uczniów do przeprowadzenia zajęć przede wszystkim pod względem merytorycznym.


Nowoczesne technologie na lekcjach wfu

Nowoczesne technologie na lekcjach wfu
Choć trudno wyobrazić sobie, jak tu można wykorzystać nowoczesne technologie na lekcjach wfu, ja wraz Agnieszką Sławińską staramy się iść z duchem czasu i wplątywać w zajęcia elementy  z użyciem internetu czy też aplikacji na telefonie. Przykładem może być wykorzystanie aplikacji Endomondo w wyznaczaniu lub zmierzeniu trasy biegu. Uczniowie, za pomocą tej aplikacji, mogli dokładnie zmierzyć dystans jaki przebiegli w czasie lekcji. Dodatkowym plusem była możliwość sprawdzenia, ile kalorii spaliło się w czasie biegu, co spodobało się najbardziej dziewczynom :P.
Kolejnym sposobem wykorzystania nowych technologi jest użycie strony internetowej youtube.com.
Kiedy z jakiś przyczyn nie możemy poprowadzić zajęć na sali gimnastycznej i musimy skorzystać z sal klasowych, wykorzystujemy sytuację by w sposób praktyczny przekazać wiedzę.  Takim przykładem była lekcja Agnieszki Sławińskiej, na której Agnieszka opowiedziała o biegach sztafetowych. Oprócz prezentacji i opisu, użyła strony  youtube.com, by pokazać, jak wygląda prawidłowe przekazanie pałeczki w biegu sztafetowym, na przykładnie filmików z Igrzysk czy też  Mistrzostw Świata w Lekkie Atletyce.
Na lekcjach używamy także telefonów, dzięki którym możemy nagrać film w zwolnionym tempie. To fajna metoda by pokazać uczniowi, w którym momencie ćwiczenia popełnia błędy.
Znalezione obrazy dla zapytania youtubeZnalezione obrazy dla zapytania endomondo

                                  

How to create an eTwinning project schedule?

How to create an eTwinning project schedule?


After 6 years and over 21 eTwinning projects I am often asked by the beginners how to start a project.
Here is may "good practice" I'd like to share with you. Of course it is not the only way to start a good project.... but I hope you'll find it helpful :)


1. When I start the project I usually exchange emails with the partner to write the draft schedule. Then I recruit the students and register the project. Since the project is registered we use the teachers bulletin to communicate (or twin-mail). I post on Twinspace a video about our school and a general welcome.

2. I give the students the schedule and post it on Twinspace. Usually I write an agreement for me and my students where the rules are given: what I am declaring as the teacher (read their messages, give them marks, remove "lazy" students from the project). I have a meeting with the group (usually I work off-class, with volounteers, but sometimes during regular lessons). All students have to sign the agreement as well as the teachers involved. They are obliged to make all the Tasks form the schedule on time.

3. I create accounts for my students and print and give them their logins and passwords (I use "download invited students" for that). Very often they have problems with logging in and in 90% cases it is bad typing or misspelling the login or password... On the first meeting I help them to log in and find main functions of Twinspace.

4. "Meet and greet" is the first task and I use Padlet or Lino-it  for that. It's nice and simple: everyone posts a picture (or avatar) . In the same time I create a forum about "what do we expect at the beginning" . Sometimes students make also a presentation about school.

5. Task 2 is working in international teams. To create the teams I give studnets topic to choose (or I choose for them). I create a Twinspace Page for every topic and make it editable by the students. 2 students from each country work on the page and add content. A good methode of work is also creating a google presetation editable by everyone and give each student one slide.

6. Task 3 may be making some practical exercises or activities in national teams.

7. Task 4 may be making presetations from task 3, the best way is to record  very short videos

8. Task 5 would be collecting all the results, for example in one presentation or in a game (khaoot, learning apps)

9. Good bye: a forum about "what have we learnt from this project" or " what did we like and dislike". We can also record our students saying that (instead of writing)

That is a general schedule. But for every project the schedule may be different. Project that last for 6 moths would have much more steps, a lot of meetings etc. But the 4-6 weeks projects have the best dynamics. In other case it is often difficult to motivate students and to have all partners active. A way to activate all students is to create short and easy exercises every week (like making logo,  playing games or polls)

What I like about eTwinnig is using web tools and learning from each other. Teachers propose tools for every task. Tools have to be safe and easy for students. I often create step-by step instructions for  pupils. You may find some of them on this blog.

The Bible and Cultures


Wisława Szymborska napisała, że „Biblia jest magazynem, z którego czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, poeci, muzycy – wszyscy artyści wszystkich gałęzi. Dlatego ten, kto nie zna w ogóle Biblii nie zrozumie większości dzieł sztuki naszej cywilizacji. Może nie pojąć nawet zwykłej mowy, bo wiele frazeologizmów pochodzi właśnie z tego dzieła.”
W listopadzie 2017 zaczęłam uczęszczać na wykłady “Ikona – korzenie i owoce wiary” oraz uczestniczyłam w międzynarodowej konferencji The Bible and Cultures. Treści usłyszanych wykładów była dla mnie inspiracją do napisania innowacji pedagogicznej dla klasy VII pt. „Z Biblią przez świat” dotyczącej wpływu Biblii na kulturę nie tylko Europy, ale również innych części świata. Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną. Zajęcia odbywają się w drugim semestrze, raz w tygodniu w ramach lekcji religii.
                                                                                    
                                                                                        Katarzyna Kołodziejczuk

http://www.akademiaikony.pl/wyklady-20172018/

Metoda stacji z kodami QR

Jak powtarzać przed sprawdzianem inaczej?
Często na lekcji powtórzeniowej stosuję metodę stacji, w tym roku jednak dodałam do tego kody QR
Jak pracuję?
1. Dzielę klasę na małe grupy (3 osoby) w każdej musi być ktoś kto ma telefon oraz aplikację z kodami QR
2. Każda grupa dostaje mapę ze stanowiskami.
3.Na każdym  stanowisku znajduje się kod QR. Uczniowie skanują kod, rozwiązuja zadanie na otrzymanej kartce.
4. Która grupa odnajdzie wszystkie kody i rozwiąże zadania wygrywa. Można ocenić pracę wszystkich uczniów.
Uwaga:
Uczniowie mogą wybrać, czy zbierają najpierw kody, a potem rozwiązują. Czy wykonują zadanie od stacjii do stacji.

Lekcje powtórzeniowe z użyciem aplikacji Kahoot

W klasach trzecich w ramach przygtowania do egzaminu gimnazjalnego używam aplikacji Kahoot.
Jak to stosuję?
Zadaję uczniom materiał do powtórki. Nastepnie na początku takiej lekcji przeprowadzam test. Omawiamy błędy, rostrzygamy wątpliwości.
Korzyści:
1. Od razu widzisz wyniki uczniów.
2. Uczniowie mają informację zwrotną na danej lekcji.
3. Ćwiczymy z czym rzeczywiscie maja problemy

Edukacyjna gra terenowa. Kody QR i nie tylko.

Gra terenowa w edukacji muzealnej.

Karolina Szurek 

fot. Małgorzata Kazur, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
W czasie mobilności w Assen i w Lizbonie oraz na kursie w Brukseli poznawałam metody pracy oraz narzędzia związane z "Out of classroom education" czyli nauką poza salą szkolną. Metody te wykorzystuję nie tylko w szkole ale też w pracy edukatora muzealnego w Żelazowej Woli.

Instrukcja:

Aby przeprowadzić grę terenową należy ustalić:


 • - na jakim terenie będzie przebiegać (teren zamknięty, bezpieczny)
 • - ilu nauczycieli, opiekunów lub animatorów może być zaangażowanych
 • - jaki jest temat gry
 • - na ile grup podzielimy uczniów.
 • - jakie są możliwości uczniów (fizycznie, technologiczne, związane z wiedzą

Należy przygotować:

 • mapki terenu z zaznaczonymi punktami terenowymi
 • pomoce i przybory rozmieszczone w terenie
 • wydrukowane instrukcje dla każdej grupy
 • obmyślić system punktów lub fantów, które się zdobywa lub znajduje w każdym punkcie terenowym

Moim zdaniem optymalna liczba grup to 4, a w grupach powinno być od 3 do 8 osób. 
Ważne jest aby gra była dynamiczna i urozmaicona. Wykorzystanie możliwości smartfonów znacznie ułatwia zorganizowanie gry "obsługiwanej" przez tylko jednego nauczyciela. Oto typy zadań, które polecam:

Kręcenie filmiku:

W określonym punkcie terenowym uczniowie mają za zadanie wykonać jakąś czynność (np. taniec, doświadczenie, odegranie scenki, pomiar, obserwacja). Jeden uczeń musi telefonem sfilmować tę czynność. W najbliższym punkcie terenowym, w którym jest obecny nauczyciel lub animator, uczeń pokazuje ten filmik i otrzymuje odpowiedni fant lub punkt. Tego typu zadanie pozwala w dogodny sposób wprowadzić element ruchu na świeżym powietrzu.

Robienie zdjęcia.

W terenie możemy umieścić tablice z zadaniami, przyrządy itd. Zamiast zabierać je ze sobą uczniowie mogą zrobić zdjęcie i pokazać animatorowi do sprawdzenia na końcu gry.

Kody QR

W terenie możemy rozmieścić kody QR, wydrukowane i przyczepione do drzew lub przedmiotów.
Uczniowie muszą zeskanować kod. Pod kodem kryje się na przykład filmik z zagadką. W mojej wersji (muzycznej) były to filmy z koncertów (np. Krystian Zimerman) a zadaniem uczniów było zapamiętać nazwisko artysty i przedstawić go w pantomimie (którą też musieli sfilmować).
W ten sposób nauczyciel może być w kilku miejscach jednocześnie, albo wykorzystać pomoc osoby trzeciej (ucznia, nauczyciela rodzica). Nauczyciel (lub rodzic) nagrywa się i kieruje do uczniów pytanie, opowieść lub zagadkę. W ten sposób możemy np. wprowadzić "postać historyczną". 

Znalezione obrazy dla zapytania QR Droid Code Scanner (Polski)Instrukcja krok-po-kroku jak przygotować kody QR.

 • Zainstaluj w telefonie aplikację do czytania kodów QR. Polecam np. QR Droid Code Scanner , który ma obsługę po polsku. Poleć uczniom aby zainstalowali tę aplikację (na grze terenowej wystarcy jedna osoba w grupie)
 • Wyszukaj w Internecie filmik lub inną treść (np. stronę), którą chcesz wykorzystać  - udostępnić w terenie.
 • Skopiuj link tej strony. 
 • Wyszukaj generator kodów QR online. Ja polecam np. https://pl.qr-code-generator.com/
 • W generatorze wklej link a następnie pobierz utworzony kod jako obrazek.
 • Wydrukuj, zalaminuj lub umieść w plastikowej koszulce, i umieść w terenie.
 • Gotowe!

Timer (minutnik)

Zwykły kuchenny minutnik pomaga nadać tempo rozgrywce i uniknąć guzdrania się. Nastawiony np na 10 minut timer wręczmy uczniom. Jeśli w określonym czasie zdążą do określonego miejsca mogą zdobyć dodatkowe punkty lub fanty.

Zagadki tekstowe

Metoda przydatna gdy tematem gry jest np. literatura. Albo botanika. Uczniowie mają przeczytać krótki tekst źródłowy, w którym zamazano jedno słowo. Muszą je odgadnąć i znaleźć tę rzecz w terenie.

Podsumowanie

Zalety tej formy nauczania to niewątpliwie:
 • możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu - cenny zwłaszcza gdy w murach szkolnych jest ciasno, duszno
 • aktywne poszukiwanie informacji przez uczniów
 • wykorzystanie mocnych stron nastolatków: posługiwania się telefonem pracy w grupie
 • element rywalizacji
 • wykorzystanie atrakcyjnego terenu (jeśli taki znajduje się w pobliżu, np. park

Minusy:

 • przygotowanie jest bardzo czasochłonne
 • trzeba przewidzieć wiele czynnikówCLIL na lekcji muzyki

Udział w europejskiej wspólnocie edukacyjnej to nie tylko zagraniczne szkolenia i projekty eTwinning ale też korzystanie z dorobku zagranicznych nauczycieli, umiejętność wyszukiwania przydatnych źródeł w języku angielskim.
Chciałabym podzielić się linkiem do strony opisującej metody wprowadzania języka angielskiego na muzyce.
https://mramusicplace.net/2014/03/11/building-vocabulary-in-music-class-a-common-core-and-music-friendly-approach/

Korzystając z doświadczenia p. Roberta Adamsa i jego pomysłów na wprowadzanie języka angielskiego na lekcje muzyki przygotowałam karty pracy dla uczniów gimnazjum do zajęć artystycznych związanych z projektem muzycznym eTwinning.

Count to ten!

 Tablica interaktywna na języku angielskim  w klasie 1a i 1b  to już codzienność! Bardzo ciekawy program do podręcznika " Smiles New" dzieciaki opanowały błyskawicznie.
 Każda interaktywna zabawa może być kontynuowana w wycinankach, piosenkach i zabawach ruchowych. 


Latające dyktando


Latające dyktando sprawdza się w klasach gimnazjalnych, w których uczniowie w aktywny sposób powtarzają słownictwo przed egzaminem.
Kserujemy  ostatnią stronę rozdziału ze słownictwem i wieszamy w łatwo dostępnym dla wszystkich uczniów miejscu. Uczniowie dobierają się parami. Jedna osoba z pary biegnie po słówko z wiszącej kartki. Druga osoba ze słuchu musi zapisać słowo na kartce. Na klaśnięcie nauczyciela po 2-3 minutach następuje zmiana ról. Osoba zapisująca teraz biegnie i " przynosi" koleżance lub koledze kolejną porcję słówek. Jeżeli jest czas można wymieniać się kartkami, tak aby para obok sprawdzała poprawność zapisów innej parze uczniów. Wyśmienita zabawa i mnóstwo słówek w pamięci. Polecam!

Lekcje świąteczne z Kahoot

 Quizy przygotowane przez uczniów na Kahoot to świetny sposób na lekcje świąteczne. W klasie 7C była to powtórka słownictwa i uzupełnienie lekcji kulturowej o Halloween w krajach anglojęzycznych.

Po angielsku o Biblii.


Uczniowie klasy 7b w ramach lekcji religii przygotowali mapy myśli z podstawowych wiadomości o Piśmie Świętym. Zadanie wydaje się łatwe - więc trzeba je trochę skomplikować :D Młodzież otrzymała tekst o budowie Biblii po angielsku, na jego podstawie rysowali swoje mapy. Efekty poniżej :D

Katarzyna Kołodziejczuk

Europass mobility - poświadczenie umiejętności nabywanych w czasie wyjazdu nauczycielskiego

W tworzeniu tego dokumentu nieraz pomagają organizatorzy kursu,
ale gdy samodzielnie chcemy opisać umiejętności to warto skorzystać z narzędzia http://disco-tools.eu/disco2_portal/europeanDocumentsPhrases.php