Dokumenty google jako narzędzie dla "odwróconej lekcji"

Dokumenty google jako narzędzie dla "odwróconej lekcji"

Karolina Szurek

Dokumenty google są najpowszechniejszym rodzajem dokumentów udostępnianych online. Nadają się znakomicie do współpracy. Moja praktyka z wykorzystaniem ich obejmuje:
-tworzenie prezentacji udostępnianej grupie uczniów, gdzie każdy uczeń opracowuje jeden slajd na dany temat
-tworzenie rysunku (mapy myśli) pełniącego rolę wirtualnej mapy talentów: uczniowie wpisują obszary swoich zainteresowań
-tworzenie arkusza gromadzącego dane uczestników projektu
-udostępnianie uczniom kart pracy (zamiast xerowania)