Gra planszowa jako metoda pracy na lekcji

Gra planszowa (goose game)

 Rozdajemy grupkom uczniów prostą grę z pytaniami dotyczącymi omawianych treści. Pytania są na tyle łatwe, aby uczniowie przy odrobinie wysiłku zdołali poprawnie odpowiedzieć. Niektóre pola są puste. Grupka ma za zadanie wpisać tam pytania. Następnie grupy wymieniają się planszami i przystępują do rozgrywki. Reguły: jak najłatwiejsze.

Grę można wykozrystać znakomicie do lekcji CLIL