Przygotowanie międzykulturowe: TED warty obejrzenia!

W czasie Seminarium "Quality matters!" prezentowany był wykład TED, który może byc cennym materiałem do przygotowania międzykulturowego. Dbając o jakość mobilności nie możemy pomijac tego bardzo ważnego aspektu, równiez w pracy z uczniami i przygotowywaniem ich do międzynarodowych projektów musimy budować ich świadomość i kształtować spostrzeganie wielości kultur.