Warsztaty "uczniowie dla uczniów" po angielsku

Warsztaty "uczniowie dla uczniów" prowadzone w języku angielskim.

opis: Karolina Szurek

W czasie mobilności poświęconych Zintegrowanemu Nauczaniu Językowo Przedmiotowemu koordynatorki projektu B.D.U.N. wymieniały się doświadczeniami związanymi z peer education czyli zajęciom prowadzonym przez uczniów dla uczniów.

Aby przygotować uczniów do takich warsztatów należy określić z nimi temat i metody, zapewnić dogodne warunki realizacji. Najczęściej korzystamy z prezentacji Powerpoint, gier przygotowanych w Learning Apps i Kahoot.

Warsztaty "uczniowie dla uczniów" organizujemy poświęcając na to kilka godzin lekcyjnych, w czasie których uczniowie wraz z opiekunami przemieszczają się w ustalonym porządku pomiędzy salami.

Przygotowanie:
spis sal i lokalizacji
spis klas i wyznaczenie opiekunów
spis warsztatów i przydzielenie ich do poszczególnych sal.

Opiekunowie przygotowują uczniów do przeprowadzenia zajęć przede wszystkim pod względem merytorycznym.