The Bible and Cultures


Wisława Szymborska napisała, że „Biblia jest magazynem, z którego czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, poeci, muzycy – wszyscy artyści wszystkich gałęzi. Dlatego ten, kto nie zna w ogóle Biblii nie zrozumie większości dzieł sztuki naszej cywilizacji. Może nie pojąć nawet zwykłej mowy, bo wiele frazeologizmów pochodzi właśnie z tego dzieła.”
W listopadzie 2017 zaczęłam uczęszczać na wykłady “Ikona – korzenie i owoce wiary” oraz uczestniczyłam w międzynarodowej konferencji The Bible and Cultures. Treści usłyszanych wykładów była dla mnie inspiracją do napisania innowacji pedagogicznej dla klasy VII pt. „Z Biblią przez świat” dotyczącej wpływu Biblii na kulturę nie tylko Europy, ale również innych części świata. Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną. Zajęcia odbywają się w drugim semestrze, raz w tygodniu w ramach lekcji religii.
                                                                                    
                                                                                        Katarzyna Kołodziejczuk

http://www.akademiaikony.pl/wyklady-20172018/