Ewaluacja na lekcjach -Menti.com - uczniowie podsumowują przedmiot "Kraina multimediów"

Ewaluacja zajęć artytsycznych.

Uczniowie podsumowują przedmiot "Kraina multimediów".

"nie bójmy się pytać uczniów o ocenę naszej pracy, bo dzięki tej ocenie możemy ulepszyć swój warsztat"
Karolina Szurek, nauczycielka zajęć artystycznych

W klasach 3e, 3f i 3b przez cztery semestry ciągu trzech lat ich nauki w gimnazjum prowadziłam autorską innowacje "Kraina multimediów", w której wykorzystywałam wiele umiejętności nabytych w czasie mobilności. Wykorzystałam też narzędzia i założenia typowe dla projektów eTwinning, co pozwoliło mi zintegrować jeden projekt z programem nauczania.
Program innowacji można poznać na stronie https://erasmusgim81.blogspot.com/p/plany.html:

Postanowiłam, jak co roku, przeprowadzić ankietę ewaluacyjną i spytać uczniów o dwa ważne zagadnienia: ich odbiór systemu oceniania oraz o to czego się nauczyli.

Tym razem zamiast na kartkach przeprowadziłam ankiety w narzędziu Mentimeter, które poznałam w czasie warsztatów Future Classroom Lab w Brukseli. Uczniowie są już tak wdrożeni do używania smartfonów i narzędzi online, że odebrali to jako naturalne. Nie wszyscy jednak zdecydowali się udzielić odpowiedzi.
Ankieta była anonimowa i niestety część uczniów potraktowała to jako okazję do wygłupu. Jednak ogólnie wyniki ankiety pokrywały się z moimi oczekiwaniami, a odpowiedzi niepoważne stanowiły margines.

Główny cel innowacji - nauczenie uczniów współdziałania - został osiągnięty. Podobnie stało się z kreatywnością, która była dla mnie priorytetem. Uczniowie nabyli też umiejętności związane z technologią a zwłaszcza z robieniem filmików. Część uczniów stwierdziła, że nie nauczyła się niczego. Niekoniecznie jest to prawda, ponieważ nastolatkowie często nie dostrzegają rzeczy, których nauczyli się mimowolnie. Jako nauczyciel muszę więc następny rocznik uczulić na umiejętności miękkie i ich wagę oraz stworzyć nowe wyzwania dla uczniów, którzy faktycznie odbierają zadania jako nic nie wnoszące (np. uczniów bardzo kreatywnych i bardzo sprawnych w TIK).
Nie wszyscy uczniowie dostrzegli, że jedną z nabywanych umiejętności było organizowanie swojej pracy. Karty pracy, które regularnie wypełniali, i które uważali za nudne i rutynowe, wpoiły im właściwą dla pracy metodą projektu kolejność działań, nauczyli się tez dokumentować i ewaluować swoją pracę. Cieszę się , że część z nich umiała to dostrzec.