Schemat wpisu - instruktażu metody/narzędzia

Schemat wpisu do KatDbPrakt:
Tytuł posta: nazwa metody/narzędzia + dwuwyrazowy opis
Autor:……………………….
Na kursie ……. poznałam metodę/narzędzie ……..
Instrukcja:
Link do strony
Warunki korzystania
3-zdaniowy opis
Przykład wykorzystania – link do wpisu na Blogu BDUN

(tu ewentualnie link do materiałów dydaktycznych np. gry, karty pracy, scenariusza)