czym jest Katalog Dobrych Praktyk

Katalog Dobrych Praktyk powstał w ramach projektu "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" realizowanego w Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie w latach 2016-2018 . Jest to projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej Erasmus+
Nauczyciele z naszego gimnazjum uczestniczą w szkoleniach, w tym w 17 wyjazdach szkoleniowych za granicę. Poznajemy nowe metody pracy i w Katalogu umieszczamy ich opisy. Katalog jest więc formą upowszechniania wiedzy zdobywanej dzięki projektowi "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie!" .
Instrukcje są przeznaczone zarówno dla naszych uczniów, jak i dla uczniów innych szkół, dla nauczycieli i rodziców.